Training

Leiderschapsontwikkeling voor de beginnend leidinggevende

Wanneer je start in de rol van leidinggevende, is het prettig om houvast te hebben. Graag bekijk ik met u of u kunt instromen in een open training, waaraan deelnemers van meerdere organisaties deelnemen. Of dat ik voor uw organisatie een training op maat kan ontwerpen. Onderdelen van de training zijn:

 • Met wie werk ik samen, aan wie geef ik leiding? Waaruit bestaat ons samenwerkingscontract?
 • Situationeel leidinggeven: welke stijl past bij welke situatie en type medewerker?
 • Teamdynamieken en teamsturing
 • Omgaan met conflicten en spanning
 • De toolbox voor de leidinggevende: een groot aantal praktische tips en instrumenten om na de training uit te kunnen putten
 • Oefening van lastige gesprekken met een acteur
 • Inleiding op emotioneel leiderschap: hoe ‘manage’ ik mijn emoties en die van mijn medewerkers?

Ook wanneer je als leidinggevende al diverse trainingen hebt gevolgd, kan de behoefte blijven bestaan aan verdere ontwikkeling van je leiderschap. Speciaal voor die groep heb ik een programma ontwikkeld dat ik zowel in open vorm als in company aanbied. Onderdelen van de training zijn:

 • Wat is mijn persoonlijke historie en welke lessen over leiderschap heb ik daarin geleerd?
 • Wie ben ik in oorsprong als leider? Wat is mijn persoonlijke purpose / roeping?
  Wat staat mij te doen in mijn huidige context / organisatie?
 • Hoe geef ik vanuit mijn persoonlijke missie leiding aan mijn team of organisatie?
 • Verdieping op emotioneel intelligent leiderschap.

Graag ga ik met u in gesprek om samen een programma te ontwerpen dat het antwoord is op uw vragen.

Leiderschapsontwikkeling voor de gevorderde leidinggevende